Grundejerforeningen Flade Engvej Vest

Bestyrelsen Grundejerforeningen Flade Engvej Vest informerer:


Generalforsamling marts 2020


12-3-2020

OBS OBS OBS

Generalforsamlingen den 24. marts er aflyst grundet de nuværende tiltag mod coronasmittefaren.


25-2-2020

Så er der generalforsamling i Grundejerforeningen Flade Engvej Vest. Generalforsamlingen afholdes

den 24. marts kl. 19 i FFK's hallens cafeteria.

Inkaldesen er blevet omdelt til samtlige medlemmer.

Der er som altid lækker smørrebrød, en dram og en øl til fremmødte.


Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen. Se det her.


LØRDAG d. 9. februar 2019 kl 10-13.

Denne dato vil Energibyen Frederikshavn Kommune flytter det mobile kontor ud på Idrætsvej.

Læs mere her.


Tilbud fra Energi Byen, jf de oplysninger fra seneste generalforsamlingen. Klik her for at hente PDF fil.Generalforsamlingen 27-03-2018

Nyredigeret vedtægter og referat samt formandens beretning fra generalforsamlingen 27-03-2018 kan hentes her.25-4-2017


Bestyrelsen har afholdt første møde og konstituerede sig med:

Formand, Jesper Øgaard Andreasen, Skyttevej - valgt på generalforsamling

Næstformand, Jacob Nielsen, Skyttevej

Kasserer, Kristian Nielsen, Damsgårdsvej

Sekretær, Haakon Hansen, Skyttevej

Bestyrelsesmedlem, Søren Nielsen, Damsgårdsvej


Et af punkterne på dagsordenen var opfølgning og drøftelse af Nabohjælp, herunder forslag fra John Andersen, som desværre ikke kom med på generalforsamling af tekniske årsager, hvilket vi beklager.


Der er en række krav fra kommunen til opsætning af nabohjælpskilte bl.a.

•Alle beboere skal være enige om opsætningen

•Et nabohjælpskilt skal sidde hvor det gør mest gavn ud fra strategiske overvejelser.

•Skiltet må ikke opsættes på samme stander som færdselstavler, vejnavneskilte, skilte med husnummervisning.

•Hvis skiltet skal opsættes på egen stander, kræver det gravetilladelse, pga. ledninger i jorden. Kommunen anbefaler at kontakte privat entreprenør.


Trygfonden og Det kriminalpræventive Råd, som er primusmotor vedr. Nabohjælp skriver i brev bl.a.

Med Nabohjælp holder du og dine naboer øje med hinandens huse.

Du vælger selv dine nabohjælpere, det er ikke altid dem du bor ved siden af, du taler mest med.

Du kan invitere nabohjælpere via ”Din side” på nabohjælp.dk

Det er gratis at være med i nabohjælp og det er nemt at tilmelde sig på nabohjælp.dk. Når du har oprettet profil, modtager du nabohjælpsstartpakken, der bl.a. indeholder klistermærker til hoveddør og postkasse.

Den aktive handling vedr. Nabohjælp skal foregå på de respektive stikveje og bestyrelsen er positiv for afholdelse af udgift til indkøb af skilt.


Det kom frem på generalforsamlingen, at der var forsøgt indbrud/adgang til hus via indgang i læbæltet fra Flade Engvej – bestyrelsen vil understrege, at det ikke reglementeret, at have adgangsvej i læbæltet, senest også påpeget af kommunen, ved gennemsyn af træer inden fældning.


Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at få lukket passager/adgangsvej gennem læbæltet!!


Med venlig hilsen

Bestyrelsen Grundejerforeningen Flade Engvej Vest


Referat fra generalforsamling 2017

04-04-2017

Se under under Vedtægter/referater/breve.


Generalforsamling marts 2017

14-02-2017

Så er der generalforsamling i Grundejerforeningen Flade Engvej Vest. Generalforsamlingen afholdes den 29. marts kl. 19 i FFK's hallens cafeteria. Husk evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar.

Da vores nuværende formand ikke ønsker genvalg, er forslag til ny formand meget velkommen.

Der er som altid lækker smørrebrød, en dram og en øl til fremmødte.


Facebook

5-9-2015

Foreningen er kommet på Facebook.

Her er der oprettet en lukket gruppe, hvor alle medlemmer kan blive medlem. Søg efter gruppen "Grundejerforeningen Flade Engvej Vest" i Facebook og klik på "+ Bliv medlem af gruppen".

Det er bestyrelsens håb, at foreningens medlemmer vil udtrykke sig i gruppen på en sober og ordentlig måde.

Bestyrelsen vil lukke gruppen for de medlemmer, der ikke vil rette sig efter ovenstående opfordring.

Fremover vil forskellige oplysninger og korespondance foregå i gruppen. Fremtidig referater vil desuden kun udsendes på hjemmesiden.Postadresse: Grundejerforeningen Flade Engvej Vest * Damsgårdsvej 14 * 9900 Frederikshavn